Latest news harmeny message / laatste berichten

Welkom op Harmeny’s kunst atelier.
Harmens liefde voor de natuur is onevenaarbaar. Zijn studies naar alle facetten die de natuur ons biedt is verbazingwekkend. Met zijn vogelkennis streeft hij ons dan ook allemaal voorbij.
Menig boek en DVD is door hem bekeken. Harmen is stil maar observeert als de beste. De vele reizen die hij maakt zien wij terug in zijn werk. Een bezoek aan het Paul Getty museum te Los Angeles bracht hem de liefde voor de bestaande kunst. Regelmatige bezoeken aan Rijks- en van Gogh museum te Amsterdam hebben hem dan ook doen besluiten ander werk te gaan produceren.
Twee dagen per week is Harmen op het kunstatelier te Amsterdam te vinden. Zijn werk is verbazingwekkend, dit is dan ook direct de reden om het te delen. Het mag gezien worden namelijk.
Veel plezier op en in Harmeny Art World, een bloemlezing van zijn gevoel en een glimp van zijn leven.
Welcome to Harmeny ‘s art studio.
Harmens love of nature is unrivaled. His studies of all aspects that nature offers us is amazing . With his bird knowledge, he also pursues us all over.
Many a book and DVD is viewed by him . Harmen is quiet but observes as the best. The many trips he makes influence his work. A visit to the Paul Getty Museum in Los Angeles brought him the love of the existing art. Regular visits to the Rijks and Van Gogh Museum in Amsterdam than do other work he decided to start producing .
Harmen two days a week to find . The art studio in Amsterdam His work is amazing , this is also the reason why we share it. It may be seen namely .
Have fun and Harmeny Art World , an anthology of his feeling and a glimpse of his life .
Kunstwerkplaats Atelier Amsterdam
Harmen is student van het Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam. In de Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam kunnen outsider art kunstenaars hun werk exposeren en verkopen. Dat zijn niet alleen kunstenaars uit Amsterdam, maar uit heel Nederland. Ook vinden uitwisselingen plaats met galeries in binnen- en buitenland. Hierdoor beschikt de galerie altijd over een divers en kwalitatief hoogwaardig aanbod. De galerie is in 2009 opgericht op initiatief van zorgorganisatie Cordaan.In de galerie vinden wisselende exposities plaats van bekende en minder bekende outsiders. U vindt er onder meer schilderijen, tekeningen, keramische beelden, beeldhouwwerk, collages, foto’s en textielkunst. Alle werken zijn te koop.
ga naar de website
Artschool Atelier Amsterdam
Harmen student at Kunstwerkplaats “Atelier Amsterdam ” offers the artist a work in which one learns to work on his / her artistic process . Through training and guidance of specialist teachers , The workshop aims at the widest possible visual range ; through courses , workshops , working meetings and visits to museums. In this way each artist can in the visual field to fully develop . In the studio , each artist’s own work , so that the artist has the ability to create . Their own personal touch Atelier Amsterdam gives talented artists with intellectual disabilities the space to focus on visual field to develop further .Within the workshop, courses and workshops to support their own visual process.
Besides the practical busy with painting and drawing much attention is also paid to reflection through collaborative and individual work discussions . Also visited galleries and museums .
The work is exhibited and sold through the gallery of Kunstwerkplaats .
grizzly-bears_small     harmenbever harmen2
Dagbesteding de Goede Morgen
Harmeny doet zijn inspiratie op bij Henk en Tatja. de Goede Morgen, te Vinkeveen. Een paradijs is het daar gelegen aan de Vinkeveense plassen, een plek waar het kwaad niet bestaat en de zon altijd schijnt.
Verschillende werkzaamheden van tractor rijden tot het bijhouden van de terreinen. Samen met zijn “goede morgen” vrienden beleven ze daar de beste tijd van de week.
Harmony does
Zie meer op Harmeny’s world
Exhibition Amsterdam
Artists on the Move
Internationale groepsexpositie van 25 kunstenaars met een verstandelijke beperking in Amsterdam.
International group exhibition of 25 artists with intellectual disabilities in Amsterdam.
25 mei tot en met 28 juni 2014
Nieuwe Keizersgracht 1 a
1018 DR Amsterdam
impressie van de opening (filmpje en foto’s) click here